Maden ve Doğal Kaynaklar

Başlıca Maden ve Doğal Kaynaklar markaları hakkındaki kullanıcı yorumları ve şikayetlerine göz atın, kullanıcı deneyimlerinden yararlanın.

Akın Alüminyum

Henüz yorum yok.

Alsan Demir

Henüz yorum yok.

Altın Metal

Henüz yorum yok.

Gün Al Madencilik

Henüz yorum yok.

Mikroman Maden

Henüz yorum yok.

Motul Madeni Yağlar

Henüz yorum yok.

Serhat Doğal Gaz

Henüz yorum yok.

Takipcimadeni.Com

Henüz yorum yok.

Maden ve Doğal Kaynaklar Hakkında

Dünya genelinde doğal kaynaklar; oluşumunda insanların etkisinin olmadığı belirli şartlar içerisinde doğal ortamında kendiliğinden oluşan zenginliklerdir. Doğal kaynakların başta insanlar olmak üzere canlılar tarafından tüketildiğini bilmekteyiz. Son 40 yıl içerisinde insanlar tarafından tüketilen doğal kaynaklar önceki dönemlere göre birkaç kat daha artarak tahribat derecesinde bir tüketim periyotuna girmiştir. Doğal kaynakları tüketimindeki bu artış, canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta, değişen iklim şatlarına neden olması itibariyle çevresel felaketlere yol açabilmektedir. Doğal kaynakların tüketimindeki anormal artışlar karşısında bazı devletler çıkardıkları yasalarla doğal dengeyi koruma gayreti içerisinde girmektedir. Bir takım sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve bireysel aktivistlerin çabaları ile küresel ve bölgesel anlamda çevresel farkındalıklar yaratılmakta, doğal kaynakların korunması ve planlı bir şekilde tüketilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Türkiye'deki doğal kaynaklar şeklinde bir sıralama yapacağımız bu bölümde vereceğimiz bilgiler aslında dünya genelindeki doğal kaynakları oluşturan maddeler arasındadır. Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olan Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olması, gölleri ve akarsuları ile su kaynakları yönünden ön plana çıkmaktadır. Denizler, göller, akarsular, yeraltı suları olarak sınıflandırabileceğimiz doğal su kaynakları çeşitleri hem ülke ekonomisinde hem de global stratejisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Örneğin göller su ihtiyaçlarının karşılanması, içme ve kullanma suyu elde edilmesi bakımından ve tarım arazilerinin sulanması noktasında büyük önemi olan bir doğal zenginliktir. Turizme de etkisi olan doğal kaynakların içerisinde yer alan göller dışında ülke ekonomisine hidroelektrik santralleri, elektrik üretimi gibi özellikleriyle de katkı sağlayan akarsular doğal kaynakların ilk akla gelenleridir. Jeotermal enerji, sulama ve termal turizme katkısı olan yeraltı suları Türkiye'nin en önemli doğal kaynakları arasındadır. Doğal yaşamın en önemli parçalarından birisi de ormanlardır. Kereste, kağıt, mobilya, inşaat ve yakacak malzemesi üretiminde kaynak görevi gören ormanlar aynı zamanda turizme de katkı sunmaktadır. Doğal kaynakların başında gelen toprak, ülke ekonomisine büyük bir oranda tarım arazisi kaynağı olarak destekte bulunmaktadır. Bu bakımdan zengin bir ülke olan Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte birine yakın kısmı tarım alanlarıdır. Madenler doğal kaynak terimi ile bire bir örtüşen bir başlık olarak yazımızda yer almaktadır. Ülke ekonomisinde doğrudan katkı sağlayan madenler arasında bakır, demir, krom, kurşun, çinko, bor mineralleri, mermer, kuvars, feldspat ilk akla gelenlerdir. Maden çeşitleri bakımından da zengin bir ülke olan Türkiye'de taş kömürü, petrol ve doğal gaz gibi ürünler yurt dışından ithal edilmektedir.

Maden ve Doğal Kaynak Sınıflandırılması

Oluşum kökenine göre organik ve inorganik kaynaklar bulunurken, petrol , kömür, doğal gaz organik kaynaklara, madenler, su ve mineraller, tarım toprakları inorganik kaynaklara örnek olarak gösterilebilir. Oluşum çevresine göre yeraltı ve yer üstü kaynakları şeklinde sınıflandırılabilen doğal kaynaklar, beslenmedeki rollerine göre besin maddesi olanlar ve besin maddesi olmayanlar şeklinde de kategorize edilebilir. Tükenir doğal kaynaklar sınıfında bütün madenler yer alırken, yenilenebilir doğal kaynaklar arasında su, güneş, rüzgar, dalga gibi kaynaklar yer almaktadır. Çeşitli maden firmaları hakkında gelbaba.com web sitesi aracılığı ile yorumlarınızı ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.