Anasayfa gelbaba Gelbaba Portal gelbaba Forex ve Yatırım Hizmetleri gelbaba 2021’de En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

2021’de En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

2021’de En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Toplumların beraber yaşama ve sosyal bir yaşam kurma planlarının işleyebilmesi için önceleri takas ve daha sonra icat edildikten sonra paranın kullanımı beşeri ilişkilerin temeli olduğu dönem oldukça uzun sürdü. Ama paranın icadı ile birlikte ortaya bir satın alma gücü de çıkıverdi. Bu da fakirlik ve zenginlik gibi kavramların ön plana çıkmasını sağladı.

Sektörel değişimlerin her geçen zaman diliminde yükselerek değişime uğraması sonucu geldiğimiz bugünlerde ise artık paranın parayla alınıp satıldığı ya da değerli metallerin borsalarda işlem gördüğü döneme geldik. Artık şirket sahipleri finansal kaynak olarak hisse senedi ve borçlanma yollarını tercih ederken işletmeler kendilerine küçük ortaklar bularak daha da zengin olmanın yollarını arar oldular. Özellikle mobilize olan hayatlarımızda artık çok daha basit bir şekilde sürdürülen bu süreçlerin her geçen gün çeşitlenerek arttığını görüyoruz. Bunun en basit örneği herhalde kripto paralar olacaktır.

Gerek bireysel gerekse de kurumsal anlamda maddi güce sahip herkesin bir yatırım aracı vardır. Bundan bir asır önce bu işlemleri sadece bankalar yüklenirken artık ürün çeşitliliği ve liberal ekonominin dünya üzerindeki yükselen grafiği bu durumu radikal anlamda değiştirmiştir. Tabi bu radikal değişimde internet ve mobil cihaz kullanımının yaygın olmasının çok büyük bir etkisi olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Artık kapitalizmin böyle fırsatları asla kaçırmadığını hepimiz biliyoruz.

Birçok kurum ve kişi güvenli yatırım araçları anlamında çeşitlilik sunmak için bir yarış içine girmişler ve bu da beraberinde farklı sorunları getirmiştir. Sorunların aşılması için de gerekli adımların atılması ile birlikte sektör daha da büyümüş işlem hacmi de maliyetlerle birlikte artmıştır. Basit usulde ticaretin mantığını hepimiz biliyoruz. Finansal yatırım araçları da aslında bu mantığın benzeridir. Aradaki en büyük fark yatırım aracınız ne olursa olsun almanız gereken risk normal ticaretteki riskten çok daha büyüktür. Tabi kazanç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.

Yatırım Aracı Nedir?


Yazımızın başından itibaren sürekli dile getirdiğimiz gibi artık liberal ekonominin hakimiyetindeki dünyamızda kazanç sağlamanın yolları da ürünler ile birlikte arttı. Artık bir şirket hissesi satın alıp o şirketin kazanmasını sağlayabilir ve siz de bu kazançtan pay alabilirsiniz. Yeni model kazanç yöntemleri ile birlikte sürekli dile getirdiğimiz bir tanımın ne anlama geldiği de önem kazanmıştır.

Yatırım aracı çoğunlukla menkul kıymet borsalarında kullanılan bir tanımlama. Aslına bakarsanız her proje bir yatırımdır ve her projeye yatırım yapan da yatırımcıdır. Ama yatırım aracının kullanım amacı çok büyük oranda sermaye piyasası için kullanılmaktadır.

Peki yatırım aracı ne demektir? Bir ekonomide fon sahibi kişi ya da kurumların fon ihtiyacı olan finansal birimleri desteklemesi için uygulanan her işlem yatırım aracıdır. Örnek vermek gerekirse, bankaların çalışma prensibi bunu anlatmak için gayet uygun. İnsanlar bankalara para yatırır ve bir hacim oluşturur, banka da bu parayı bir başka kullanıcıya satarsa bunun adı kredidir. Bankaya yatırmış olduğunuz mevduat bu yüzden bir getiri sağlar. Bu ticari ilişki sonucunda hem mevduat sahibi hem de banka kazanç sağlar.

Basit ve yalın bir anlatımla aslında yatırım araçları bu verdiğimiz örneklere aşağı yukarı aynı oranda benzemektedir. Burada en önemli kıstas ise girilen risktir. Bu nedenledir ki risksiz yatırım araçları pek çok yatırımcıların ortak gayesidir.

Kaç Çeşit Yatırım Aracı Var?


Yatırım araçlarını aslında iki ana başlık altında takip edebiliriz. Her iki başlıkta da ana etkenimiz alınan risk olacaktır. Bu risklerin iki ana sebebi vardır. Birinci olarak alınan risk genel piyasa şartlarından etkilenme sonucu ortaya çıkan risk. Bu riski etkileyen ekonomik şartlardaki değişimler olabilir. Ekonomik durgunluk ya da piyasa faizlerinin olağanın dışında değişimi. Bir diğer risk ise kullanılan yatırım aracının kendisinden kaynaklanan risktir.

Peki kaç çeşit yatırım aracı bulunuyor. Birçok yatırım aracı bulunduğundan sizlere belli başlılarını hatırlatmak istedik sadece. En eski yatırım araçlarından birisi Altın. Yine Döviz de yatırım araçları içinde en popüler olanlardan birisi olarak bilinmektedir. Az önce örnekte de belirttiğimiz gibi bankalara yatırılan vadeli ya da vadesiz her mevduat da yatırım aracı olarak değerlendirilir.

Risk oranı yüksek olan yatırım araçlarından birisi de hisse senedi olarak ön plana çıkmaktadır. Repo ise riski düşük ve kısa orta vadede kazanç sağlanabilecek bir yatırım aracıdır. Bir diğer riskli sayılabilecek yatırım aracı da yatırım fonları diyebiliriz. A tipi ve B tipi olmak üzere iki çeşit yatırım fonu vardır ve her ikisi de farklılık gösterse de riskli diyebiliriz.

Son yıllarda büyük bir büyüme kaydeden Emlak/gayrimenkul alımı da yatırım aracı olarak sayılabilmektedir. En az risk taşıyan, orta ve uzun vadede getirisi olan devlet ve hazine bonoları da en gözde yatırım araçlarından sayılmaktadır. Ve son olarak da özellikle son birkaç yıldır ön plana çıkan bireysel emeklilik sistemleri de uzun vadede tercih edebileceğiniz yatırım araçlarından birisidir.

Yatırım Araçları Güvenli mi?

Gördüğünüz üzere birçok yatırım aracı bulunmaktadır ki biz sizlere hepsini sayamazdık bu yüzden belli başlılarını paylaşarak destek olmak istedik. Örneğin en güncel yatırım araçlarından ve oldukça büyük ilgi gören kripto para yatırımı ile ilgili sayfalarca bilgi paylaşmak mümkün. Yazımızın sonlarında bu yatırım türü hakkında da detaylar vermeye çalışacağız.

En çok kazandıran yatırım araçları kadar yatırım araçlarının güvenilirliği ile ilgili araştırmalar da piyasanın en kritik noktasıdır. Burada güvenden kasıt nedir tam olarak tabi bunun da önemi var ama öncelikle yatırım araçlarını sunan platformlardan bahsetmek doğru olur diye düşünüyoruz.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi sermaye piyasası yüksek riskler içerdiğinden yatırımcıların kazanma isteğini suistimal etmek isteyen oluşumlara karşı her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Çok üzücü olsa da bu alanda yaşanmış birçok olumsuz örnek bulunmakta.

İnsanların yatırım yapabilmesi için illa ki varlıklı olmalarına gerek yok. Her birikim yatırım olarak kullanılabileceğinden yapılacak yatırım seçilirken hangi platformların kullanılacağının da önemle incelenmesi ve araştırılması gerekir. Özellikle de günümüzde bunun artık çok kolay olduğunu biliyoruz. En ufak yapının bile online platformlarda ufak bir araştırma ile ne durumda olduğunu, olumsuz bir durum olup olmadığını inceleyerek bulabilirsiniz.

Eğer yatırım araçlarının güvenilirliğinden bahsedecek olursak bu da doğal olarak risk faktörünü devreye sokuyor. Tek tek ele alacak olursak, belli başlı bazı yatırım araçlarına sanırız daha iyi fikir sahibi olacaksınız.

Hisse senetleri yüksek risk içerir. Kazancı ile riski oranladığımız zaman pek az yatırımcının tercih ettiği, edenlerin ise borsaya ve viop işlemlere yüksek hakimiyeti olduğunu söylemeliyiz.

Dövizli işlemler ise en çok kazandıran işlemlerin başında gelir. Orta derecede risk içerir ve bu da dövizli işlemleri en popüler işlemlerin başında getirir. Tabi dövizli işlemlerde en önemli unsur alınıp satılan para birimlerinin birbirine olan değeridir.

Altın ekonomistler tarafından pek önemsenmese de toplumların çok uzun zamandır kullandığı bir değerleme aracı olmasının önüne geçememiştir bu durum. Altın yatırımcıları orta ve uzun vadede her zaman için kazançlı olma potansiyelini ellerinde bulundururlar. En güvenilir yatırım araçlarından gibi gözükse de özellikle ülkemizde mevduatların güvenilirliği konjonktürel olarak değişkenlik göstermektedir.

Repo, Devlet tahvili ve Hazine bonolarında da tıpkı mevduatta olduğu gibi dönemsel riskler bulunmaktadır. Yüksek enflasyon ve düşük faiz olması durumunda kişiler ya da kurumlar bu yatırım araçlarından zarar edebilirler.

2021’in En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Son bölümde sizlere 2021 yılı ile ilgili detaylı bilgiler vererek 2022 beklentileriniz ile ilgili doğru yönlendirme yapmaya çalışacağız. 2021 yılında en kazançlı en çok getirisi olan 6 yatırım aracına bakacağız. Ama tabi hemen söyleyelim, 2021 ile 2022 arasında direk benzerlik olacak ve aynı şekilde yatırım yapıp kazanacaksınız diye bir kaide de bulunmuyor. Özellikle de bizim ülkemizde böyle bir istikrarın olmadığını maalesef görüyor ve biliyor iken sizlere böyle bir tavsiyede bulunmaya hakkımız olamaz.

Hisse Senedi

Hisse senedi bir işletmenin eşit parçalarından her birine verilen isimdir. Bir yatırımcı eğer bir şirketin hisse senedini satın alıyorsa, o kurumun hem kar hem de zarar etme durumunda payını alacaktır. Yani kısaca özetlemek gerekirse hisse senedi işletme ile hisse sahibi arasındaki bir akittir aynı zamanda.

Peki 2021 yılında ülkemizde hisse senedi alım satımında yatırımcılar ne yaptı? Borsa İstanbul endeks değişimlerine baktığımızda aslında durumu açık şekilde görebiliyoruz. BIST işlemlerini incelediğimizde hisse senetlerinin 2021 yılında %20’nin üzerinde değer kazandığını görüyoruz. Tabi bu oran dip toplamın vermiş olduğu bir sonuç Yani bir işletmenin hisseleri %40 artarken bir diğerinin %20 düşmesi dip toplamda farklı oran ve sonuçlar verebiliyor. En son Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin değeri aralık sonuna doğru 2 trilyon 340 Milyar TL civarındaydı.

Döviz

2021 yılı şüphesiz ki ekonomik anlamda ülkemiz için çok farklı ve zorlu bir sürecin başı ya da ortası durumunda. Ekonomik göstergeler bilinmezliği pek sevmez ama Türkiye’de özellikle böyle bir öngörüye sahip olmak gerçekten oldukça zor. Bunun en başlıca sebebi ise döviz kurlarındaki değişkenliğin normalin üzerinde olması. Bu da doğal olarak yatırımcıların, üreticilerin önünü görememesi ve dövize yönelmesine yol açmaktadır.

Düşük faiz yüksek kur dalgalanmaları beraberinde forex zenginlerini getirmektedir. Yani parası olup yatırımını dövize yapanların kazanması için en uygun ülkeyiz ve 2021 bu anlamda eşsiz bir süreç olmuştur.

Türkiye’de 2021 başında bir dolar 7,36, bir Euro ise 9,03 iken aralık ayının ortalarına dolar 18, Euro ise 20 TL duvarını aşmışlardır. Daha sonra bir düşüş gerçekleşse de yine de şuan sene başına göre döviz satın alanların %60 civarında kazanç sağladıklarını söyleyebiliriz. Ülkemizde politika faizlerinin %14-15 bandında seyrettiğini düşünürsek bu kazanç gerçekten olağan dışı gözüküyor. Dövizdeki artış reel anlamda TL’nin değerini de düşürerek enflasyonu tetiklemiş ve alım gücü de düşmüştür. Buna rağmen 2021 başında döviz yatırımı yapanların kazançlı olduğunu söylersek yanlış söylemiş olmayız.

Bono

Bono ve tahvil özellikle de devletlerin kısa ve orta vadede borçlanma ihtiyaçlarını giderecek ileri vadeli senetlerdir. Aralarındaki fark ise, Bonoların vadesi 1 yılın altında iken tahvillerde bu süre 1 yılın üzerindedir. Bono aslına bakarsanız borç senedidir.

Genel anlamda bonolar en az risk içeren yatırım araçlarından birisidir. Ama Hazine bonoları ile çok büyük kazanç da sağlayamazsınız. Bunun en önemli nedeni ise vadesinin kısa olmasıdır. 2021 yılında Türkiye’de hazine bonolarının getirisi %20 civarında gerçekleşmiştir. Bu bile politika faizinin üzerinde olduğundan hazine bonoları için 2021 yılında kazançlı diye nitelendirmemizde bir sorun yoktur.

Altın

Yazımızın önceki bölümlerinde de belirttiğimiz üzere Altın ekonomistler için bir enstrüman sayılmıyor. Ama bizim gerek geleneksel gerekse de tarihin en eski değerleme araçlarından birisi olan Altın için yaklaşımımız böyle değil tabi ki. Hemen hemen her evin bir kenarında çeyrek altın ya da bilezikler yastık altında saklanır. Çünkü altında her zaman değerini korur imajı bulunmaktadır ki bu çok doğru bir tespittir aslına bakarsanız. Bundan çıksa süre önce gram altın piyasaya sürüldüğünde burun kıvıran bir ekonomik yapıya sahip iken daha geçtiğimiz haftalarda gram altının piyasa değerinin 1000 TL olduğuna şahit olduk.

Altın fiyatlarının artmasının bir diğer nedeni de, daha doğrusu en başlıca nedeni dövizdeki dalgalanmalardır. Çeyrek altın 2021 başı itibari ile 700 TL civarında iken 2021 aralık ayı ortalarında 1600’lü rakamları görmüştür. Daha sonra inişe geçen altın fiyatları herşeye rağmen şuan için yine 1100 TL civarında ve bu da yine %60 civarında bir artışa denk geliyor. Yani aslında Dövize yatırım yapanlar ile Altına yatırım yapanların aşağı yukarı aynı oranda kazanç sağladığını söyleyebiliriz.

Emlak

Son birkaç yıldır Türkiye ekonomisi aslında bir daralma yaşıyor. Bu da ister istemez alım gücünü de etkiliyor. İktisadi önlemler ve yeni paketler sonucunda ülkemizin son birkaç yıldır Arap sermayesi ve Ortadoğu turizmine yöneldiğini hepimiz biliyoruz. Çıkarılan kanun ile birlikte 250 Bin Dolar ve üzeri gayrimenkul alımı yapanlara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmesi de eklenince emlak piyasasında bir hareketlenme gerçekleşti.

Gerek dövizdeki artış gerekse yurtdışından gelen sermaye ile birlikte emlak fiyatlarında da ciddi oranda artışlar gerçekleşti. Hatta bu artışlar kira fiyatlarını da ciddi oranda artmasına sebep oldu diyebiliriz. Zaten emlak piyasası 2017 - 2021 arasında 4 kat artmış bir piyasa. Yani emlak yatırımcılarının her zaman kazandığını söyleyebiliriz. 2021’de de bu gerçek değişmedi ve en çok kazandıran yatırım araçlarından birisi olarak karşımıza çıktı.

Kripto Para

Ve geldik yazımızın son bölümüne. Hiç şüphesiz son yılların en kazançlı yatırım araçları ne diye soracak olursanız sizlere düşünmeden vereceğimiz cevap kripto paralar olacaktır. Özellikle 2010’lu yılların 2. yarısında bir ivme kazanmış olan kripto paralar, sektörün tanınması ve daha çok yatırımcıya ulaşması ile birlikte 2021 yılında zirveyi yakalamış ve en çok kazandıran yatırım aracı olarak adını bir numaraya yazdırmıştır. Ama tabi bu kazanç öyle çok da basit gerçekleşmiş değil. Ya büyük kazanacaksınız ya da paranızın tamamını riske edeceksiniz. Bu ikilemi bir şekilde aşarsanız kripto paralara yatırım yaparak kazanma ihtimaliniz oldukça fazla.

Kripto para denilince hepimizin ilk aklına gelen tabi ki Bitcoin olacaktır. 2021’in başında 1 Bitcoin alan bir yatırımcı 35.000 Dolar civarı ödeme yapmalıydı. Bugüne geldiğimizde ise, ciddi bir düşüş yaşamasına karşın bir Bitcoin fiyatının 50.000 Dolar civarında olduğunu görüyoruz. Kurdaki dalgalanmayı da buna eklersek kripto paraya yatırım yapan yatırımcıların ne kadar kazançlı çıktığını kolaylıkla görebiliriz. Ama tabi bu şu demek de değil, her kripto para yatırımcısı kazanıyor anlamı da çıkmamalı.

Aslında dijital para kullanıcılarının asıl takip ettikleri para birimleri startup kripto paralar. Yani henüz birkaç sent iken yükselişine ikna olduğunuz bir kripto paradan sağlayacağınız gelir son derece fazla olabilmektedir. Sonuçta herkesin Bitcoin’e verecek kadar birikimi ya da sermayesi olmayabilir. Yani kısacası Altcoin olarak adlandırılan kripto para birimlerinin takip edilip kazanç sağlanması daha kolay bir yol gibi gözüküyor. Tabi her zaman güzel bir son da olmayabiliyor. Güncel hayatımızda takip ettiğimiz üzere, piyasaya sürülen bazı para birimleri ise son derece zarar etmiş durumda.

Tüm bu veriler ışığında Gelbaba.com yatırım araçları kategorileri ve çeşitleri ile ilgili kullanıcı değerlendirmelerini takip ederek fikir sahibi olabilir, ya da deneyimlerinizi diğer takipçiler ile paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç
Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletmeye Katılın

Hemen ücretsiz kaydolarak üyeliğinizi başlatın.

Ücretsiz İşletme Hesabı Açın