Anasayfa gelbaba Gelbaba Portal gelbaba Sosyal Hayat gelbaba En İyi Hava Durumu Uygulamaları

En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Sosyal Hayat
16 Haziran 2022 Perşembe
En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Eski çağlardan bu yana insanların hava durumuna göre hareket ettiklerini, bir çok planlamayı buna göre yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle tarım sektörü gibi tüm insanlığı direkt olarak etkileyen, dünya üzerinde yer alan milyarlarca insanı ve çok daha fazla canlıyı doyurmaya yarayan tarım sektörü çok büyük oranda hava şartlarına göre şekillenmektedir. Her ne kadar ekimler ve hasatlar mevsimsel gibi görünse de mevsimlerin yıllar içerisinde değişkenlik gösteren hava durumlarına göre hareket edilmektedir. Örneğin Ege bölgesi için kasım-aralık aylarında ekilen buğdayın hasadı haziran ayında yapılır gibi bir genelleme dile getirmek mümkün, fakat bu aylar içerisinde hava şartlarının uygun olduğu günler hatta günün farklı saatleri bile süreci tamamen etkileyebilir.

Günümüzün teknolojik koşulları ile artık hava durumunu saatlik ve aylık olarak takip edebilmek mümkün. Uzun vadeli işlerin programlanmasında aylık hava durumu tahmini pek çok insan ve farklı sektörlerin takibi altındayken, günlük ve saatlik hava durumu tahminleri hemen herkesin bir şekilde göz attığı bir veridir.

En temel ihtiyaçları karşılaması nedeniyle tarım sektörünün hava durumu tahmini ile olan ilişkisinden bahsederek başladığımız konumuzda farklı sektörlerden de örnekler verebiliriz. Bunların başında turizm sektörü gelmektedir. Gerek kış gerekse de yaz turizmi gibi daha yoğun ilgi gösterilen zaman dilimleri başta olmak üzere artık yılın 365 günü turizm faaliyetleri sürdürülmektedir. Büyük bölümü sınırlı tatil sürelerine sahip olan özellikle çalışan kesimin, tatil planlaması yaparken hava tahminlerini incelediklerini, tatile çıkacakları zaman diliminde havanın nasıl olacağını merak ettiklerini söyleyebiliriz.

Tarım sektörü gibi yine insanların beslenme ihtiyaçlarına cevap veren balıkçılık konusunda da hava tahminleri hayati önem taşımaktadır. Hem balıkçıların sağlıklı bir şekilde kötü hava koşullarına yakalanmadan işlerini yapabilmeleri, hem de deniz canlılarının hava şartlarından etkilenerek avlanmayı zorlaştıracak içgüdüsel davranışlar içerisinde girmeleri açısından hava durumunu takip etmek bu sektör içinde çok önemli.

Pilotlar, kaptanlar ve şoförler için de hava durumu, seyahatin sorunsuz geçmesi açısından önemli bir kriter. Yola çıkacak herkes ilk iş olarak hava ve yol durumunu kontrol etmektedir.

Kapalı salonlarda yapılan spor müsabakaları için de hava durumu belirleyici bir faktördür. Sporun yapılmasına engel olmayacak bir hava durumu taraftarından, sporcusuna kadar daha pek çok kişi ve kurumu yakından ilgilendirmektedir. Gök bilimciler, askerler, organizasyon şirketleri gibi çeşitlendirebileceğimiz çok fazla sektör ve iş kolunda hava durumu tahminleri yakından izlenmektedir.

İşte hayatın gidişatını etkileyen tüm bu hava olayları sürecini takip eden bilim dalına meteoroloji denmektedir. Şimdi meteorolojinin tanımını ve tarihsel anlamdaki sürecini yapalım ve ardından hava tahmin uygulamaları hakkındaki yazımızın detaylarına geçelim.

Meteoroloji Nedir?

Meteoroloji, bir diğer tanımıyla hava bilgisi, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini inceleyen ve bu incelemeyi farklı parametrelere olan etkisi ile birlikte ele alan bir bilim dalıdır. Meteoroloji hava olaylarını nedenleri ile birlikte incelerken, bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları da ele almaktadır.

Dilimize Fransızca meteorologie sözcüğünden geçen meteoroloji, Atmosferin özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemli tahminler yapmayı amaçlar. Meteoroloji bilimi diğer bazı temel bilimlerden de yararlanarak bu tahmin işini gerçekleştirir. Bunlar arasında matematik, coğrafya, fizik ve istatistik başı çekmektedir.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi çağlar boyunca önemli bir konu olan hava şartları ve hava tahminleri bu gün de çok geçişmiş cihazlar ve meteorolojiye katkı sunan bilim dalları ile bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Geçmişten günümüze meteoroloji tarihçesi ile yazımıza devam ediyoruz.

Geçmişten Bugüne Meteoroloji

Meteorolojinin tarihi ilk çağlara kadar dayanmaktadır. İlk uygarlıklar tarafından, tekrar eden astronomik ve meteorolojik olaylar gözlemlenmiş ve böylece mevsimsel değişiklikler izlenmeye çalışılmıştır. MÖ 650 dolaylarında Babilliler, bulutların hareketleri gibi çeşitli gözlemlere dayanarak kısa vadeli hava değişimlerini tahmin etmeye çalışmışlardır. MÖ 300'lerde Çinli gökbilimciler yılı 24'e bölerek her bir bölümü farklı bir hava ilişkilendirerek bir takvim oluşturmuşlardır. yine aynı dönemlerde Yunan filozof Aristo, yağmur, rüzgar, gök gürültüsü gibi çeşitli meteorolojik olaylar hakkında teorik bilgiler içeren Meteorologica'yı yazdı.

Ortaçağ ve yeniçağda da meteoroloji konusunda çalışmalar devam etmiştir. İnsanoğlu yüzyıllar içerisindeki bilgi birikimi, kişisel gözlem ve genel hava durumu bilgilerine dayanarak tahminlerde bulunmaya çalışmıştır. Rönesansın sonunda doğa filozoflarının spekülasyonlarının hava tahmini için yeterli olmadığı anlaşılmıştır ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Stmosferin nem, sıcaklık ve basınç gibi özelliklerini ölçen aletlerin icat edilmesi ile bu alandaki ilerlemeler de hız kazanmış oldu. On beşinci yüzyılın ortalarında Nicholas Cusa tarafından tasarlanan havanın nemini ölçmeye yarayan higrometre, İtalyan Galileo Galilei tarafından bulunan havanın sıcaklığını ölçmeye yarayan ilkel bir termometre ve Evangelista Torricelli tarafından icat edilen atmosfer basıncını ölçmeye yarayan barometre bu çağlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Yakın çağ, orta çağ ve yeni çağdan gelen meteorolojik araçların üzerine gözlemsel, teorik bilgiler ve teknolojik gelişmelerin de eklenmesi ile pek çok konuda olduğu gibi bu alanda fark yaratılan bir dönem oldu. Bu çağda dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar atmosferik ölçümler yapmaya ve kaydetmeye başlamışlardır. Telgrafın haberleşme alanındaki katkısı ile farklı bölgelerdeki hava olayları gözlemcilere daha kolay iletilmeye başlandı. Geniş bir alanda eşzamanlı olarak alınan birçok gözlemin derlenmesi ve hava durumu gözlem istasyonlarının sayısının artması ile meteoroloji alanında büyük yol kat edilmiş oldu.

Günümüze geldiğimizde bölgesel ve küresel meteorolojik gözlem ağlarının oluşturulması, gözleme dayalı hava tahmini için daha fazla veri elde edilmesi ile daha isabetli hava tahminleri yapılmaya başlandı. 1920'lerde radyosondanın icadı çeşitli irtifalarda hava izleme olanağı sundu. Radyosonda cihazlarının bağlı olduğu balonlar 30 km yüksekliğe kadar çıkarak yol boyunca sıcaklık, nem ve basınç verilerini ölçerek yer istasyonuna iletmekteydi. Bu veriler hava durumu haritaları oluşturmak veya hava tahmini yapmak için işlenmekteydi.

Günümüzde meteorolojik hizmetler, tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası iş birliği içerisinde karadan, denizden ve havadan ilerlemektedir. Bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile çok daha isabetli hava tahminleri yapılmakta ve insanlığın hizmetine sunulmaktadır.

Hava Durumu Tahmini Ne Kadar Güvenilir?

Meteorolojinin tarihçesinde de aktardığımız gibi insanoğlunun hava durumunu çok büyük oranda doğru bir şekilde tahmin etmesi yüzyıllar almıştır. Geldiğimiz noktada ulusal ve uluslararası pek çok hava gözlem istasyonu ile hava durumu anlık olarak takip edilmekte, çok küçük kata paylarına yer bırakacak şekilde paylaşılmaktadır. Uzun vadeli, haftalık, aylık ya da senelik hava durumu tahminlerinin de yapılabildiği günümüz şartlarında elbette ki süre uzadıkça sapmalar da aynı oranda artacaktır.

Ülkemizde uzun yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olması ile birlikte bu kuruma bağlanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ve uzmanları, yer ölçümleri ve yüksek atmosfer ölçümleriyle elde edilen verileri analiz ederek, hava durumu tahminlerini insanların güvenebileceği bir doğruluk oranı ile paylaşmaktadır. MGM'nin yaptığı bu ölçümlerde, otomatik meteoroloji istasyonları, radarlar, uydular, meteoroloji balonları gibi çok sayıda teknolojik araç kullanılmaktadır.

dünya genelinde de daha önce belirttiğimiz gibi yer radarları, hava balonları, uçaklar, uydular, okyanus şamandıraları ve daha pek çok cihaz sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı gibi atmosfer hareketlerini ve iklim etkilerini anlık olarak takip etmektedir. Bu alanda kullanılan cihazların ve edinilen tecrübenin ışığında güvenilir hava durumu tahmini yapmak günümüzde mümkün olmuştur.

En Güvenilir Hava Durumu Uygulamaları

Hava durumu ve meteoroloji hakkında yapılan tahminlerin tarihsel serüveni hakkında yaptığımız bilgilendirmelerden sonra, özellikle radyo ve televizyon üzerinden yakın tarihte takip edilen hava durumu yayınları oldukça popülerdi. Günümüzde dahi özellikle haber bültenlerinin sonunda ekranlara yansıyan hava durumu için televizyon karşısına geçen hatırı sayılır bir kitle var.

Tarım, başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hava şartlarının çok belirleyici bir faktör olmasının yanı sıra, evinden çıkıp işine gidecek insanlar için de hava durumu kontrolü günlük bir rutin haline gelmiş durumda. Yarın hava nasıl olacak? şeklinde bir sorunun cevabını arayanlar ile bugün hava nasıl olacak? gibi kısa vadeli sorusunun cevabını arayan kişiler evden işe giderken yanlarına şemsiye alıp almama ya da ne şekilde giyinmeleri gerektiğine karar vermektedir.

Kısa vadeli hava tahminlerini öğrenmek sadece işe giderken değil, tatil günlerinin planlamasını yaparken de dikkate alınmaktadır. Hafta sonu yaklaştıkça planların kötü hava şartları nedeniyle yarım kalmaması adına birkaç gün önceden hava durumu takip edilmeye başlanmaktadır.

İnternetin gelişimi e hayatımıza giren cep telefonları ile artık hava durumunu televizyonlardan takip etme zorunluluğu da kalkmış durumda. Hemen hemen tüm mobil cihazlar içerisinde hava durumu uygulaması yüklü olarak satışa sunulurken, uygulama marketlerinden de hava durumu uygulamaları indirilebilir.

Telefonların arama motorlarından yani internetten hava durumu sorgulamasına gerek kalmadan tek tıkla uygulama üzerinden hava durumu bilgisini almak mümkün. Şehir ya da ilçe olarak yaşanılan ya da merak edilen bölgelerin hava durumunun kolayca öğrenilebildiği bu uygulamaların meteorolojik anamda çok sayıda bilgiyi de barındırdığı söylenebilir.

Bölge seçimi yapıldıktan ilk göze çarpan veri genellikle hava sıcaklığı olmaktadır. Gündüz ve gece hava sıcaklıkları net bir şekilde takip edilebildiği gibi, havanın açık mı? bulutlu mu? yağmurlu mu? yoksa karlı mı? olacağı şeklindeki veriler de uygulama üzerinden görülebilir. 5 günlük hava durumu tahminleri noktasında doğru bilgilendirmeleri gerçeğe yakın oranda paylaşan uygulamalar ile bir haftalık hava durumu ya da daha fazlası da takip edilebilir.

Günün en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının yanı sıra gün doğumu, gün batımı, yağmur olasılığı, nem oranı, hissedilen sıcaklık, yağış miktarı, basınç ve görüş mesafesi gibi bilgileri ve çok daha fazlasını en popüler hava durumu uygulamaları üzerinden görüntüleyebilmek mümkün.

Belirttiğimiz gibi artık cep telefonlarında yüklü olarak gelen hava durumu uygulamaları dışında android hava durumu uygulamaları ya da Ios hava durumu uygulamaları gibi işletim sistemlerinin kendi marketlerinden de dilediğiniz uygulamayı indirmeniz mümkün.

Şimdi ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen hava durumu uygulamaları hangileri bir göz atalım.

En İyi Hava Durumu Uygulamaları

En iyi hava durumu uygulamaları bir anlamda en güvenilir hava durumu uygulamaları anlamına gelmektedir. İnternet üzerinden takip etmeye alışkın olduğumuz güvenilir hava durumu siteleri yine ilgi görmekte fakat artık süreç büyük oranda mobil uygulamalar ile takip edilmektedir.

Dışarıdaki hava durumunu bilmek insanlar için her türlü planlamayı yapmaları açısından çok önemlidir. Hava iyi olacaksa işler aksamadan, tatil planlandığı gibi gidebilir. Hava kötü olacaksa (yağmur, kar, rüzgar vs.) yine buna önlem alınarak etkisi azaltılabilir.

Yaşı ilerlemiş olanların kolayca hatırlayacakları, bir döneme damga vuran, sloganlaşmış hava durumu cümlesinde de denildiği gibi ''havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun'' mantığından hareketle çeşitli hava durumu uygulamalarından faydalanmak artık alışkanlık haline gelmiş durumda.

Dünyanın belirli bölgeleri için mevcut iklim ve hava koşullarını kontrol etmemizi sağlayan en iyi hava durumu uygulamaları ülkemizde tercih edilirliğine göre şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Iphone telefonlarda yüklü olarak gelen hava durumu uygulaması, verilerini The Weather Channel yani weather.com sitesinden almaktadır. Bu günün tahmini, saatlik, 10 günlük ve aylık hava tahminlerinin bulunabildiği uygulama büyük rağbet görmektedir.
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan hava durumu uygulaması yine tüm işletim sistemlerine ait telefonlara indirilebilir. Uydu görüntülerinden, radar görüntülerine, genel tarımsal hava durumundan, zirai don gibi detaylara kadar daha pek çok veriye bu uygulama üzerinden ulaşılabilir.
  • Cep telefonlarının uygulama indirilen marketlerine giriş yapıldıktan sonra hava durumu yazılması ile pek çok farklı seçenek listelenecektir.

Dünyada En Çok Tercih Edilen Hava Durumu Uygulamaları

  • World Weather Information Service (Dünya Hava Durumu Bilgi Servisi) aracılığıyla küresel ve her bölge için ayrı ayrı hava durumunu takip edilebilir. Doğru ve güncel hava durumu bilgilerini sunması nedeniyle oldukça yoğun olarak tercih edilen bu hava durumu sitesi ve uygulaması Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından hayata geçirilmiştir. Ücretsiz hizmet veren bu uygulamayı tüm marketlerden yüklemek mümkün.
  • Weather Underground yine en çok tercih edilen hava durumu uygulamaları arasındadır. Hem mevcut hem de gelecek saatler ve günlerdeki hava durumu Weather Underground hava durumu uygulamaları üzerinden takip edilebilir.
  • AccuWeather hava durumu uygulaması da bu zamana kadar saydığımız uygulama ve siteler ile aynı mantıkta çalışmaktadır ve çok tercih edilen uygulamalar arasındadır. Web sitesi, IP adresinize dayalı olarak yer tespiti yapmakta ve bulunulan yerdeki hava durumu anında ekranlara yansımaktadır.
  • Weather Bug hava durumu uygulaması tasarımı açısından oldukça kaliteli bir platformdur. Göze hitap eden Weather Bug sitesi ve uygulaması, gerçek zamanlı radar haritası ile kullanıcılarına görsel anlamda da alternatif bilgiler edinme şansı sunmaktadır.
  • SAT24.com dünyanın her yerinde güvenilir hava durumu bilgisi sunması nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır. Ücretsiz mobil uygulaması ayrıda kullanım sayısını artırmaktadır.
  • The Weather Channel uygulaması daha önce de belirttiğimiz gibi dünya çapında en iyi hava durumu uygulamalarından birsidir ve oldukça yoğun olarak tercih edilmektedir. Sokak düzeyinde yakınlaştırmaya olanağı da sunan uygulama, patentli kısa menzilli modellemesi altı saate kadar gelecekteki fırtına hareketini tahmin etmek için de kullanılmaktadır.
  • Windy hava durumu uygulaması, kaptanlar ve pilotlar gibi hava durumunu daha detaylı bir şekilde görmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Yağıştan bulut örtüsüne, rüzgardan genel hava sıcaklığına kadar aranılan tün verilere Windy uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

İlk bakışta akla gelen en iyi hava durumu uygulamaları arasında yer alan bu saydıklarımız dışında da benzer özelliklere sahip çok fazla hava durumu uygulaması bulunmaktadır. Profesyonel ya da amatör kullanıma uygun seçenekler arasından dilediğinizi cep telefonlarınıza yükleyerek hava durumunu anlık takip edebilir, günlük, haftalık hatta aylık planlamalarınızı hava şartlarından minimum oranda etkilenerek yapabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç
Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletmeye Katılın

Hemen ücretsiz kaydolarak üyeliğinizi başlatın.

Ücretsiz İşletme Hesabı Açın