Anasayfa gelbaba Gelbaba Portal gelbaba Kültür, Sanat & Spor gelbaba En Popüler Animeler 2022

En Popüler Animeler 2022

Kültür, Sanat & Spor
15 Ağustos 2022 Pazartesi
En Popüler Animeler 2022

Bir olgunun bir kültürdeki tanımı ile başka bir kültürdeki tanımı mutlak farklılıklar içermektedir. Bu durum, kültürel değerlerin; coğrafyalardan, toplumsal kültürlerden ayrı düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir. Kültürel farklılıklar yaşanılan coğrafya, demografik yapı, yaşayış biçimleri, her insanın farklı düşünmesine kadar indirgendiğinde farklılıkların boyutu daha da derinleşir. Bir keşfe çıkmak, keşifte bir şey bulmak, bir tasarım yapmak, bir üretim aracıyla uğraşırken bir icat yapmak insan hayatında varoluşçuluğun göstergelerinden bazılarıdır. Toplumları etkilemek, kültürel değerleri nesilden nesile aktarmak gibi amaçlar endüstri toplumunun olmazsa olmazlarındandır. Bir toplumun değerlerinin nesilden nesile aktarılabilmesi eğitim ile mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada eğitimin hedef kitlesi topluma; üreten, geliştiren, düşünen ve aktarıcı olabilecek nesiller yetiştirmek olup bu hedefin odağında çocuklar vardır. Çocukların yetişme tarzı, toplumun ihtiyaçları göz önüne alındığında istenilen özellikte olması önemli bir unsurdur. Çocukların duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde şekillendirilen çizgi filmler toplumun da önemli bir olgusu durumundadır.
Çocukların, telefon veya televizyon ekranı karşısından geçirdikleri sürenin bir kısmında çizgi film izlemeleri ve bunu belirli zaman aralıklarında tekrar etmeleri, onların hayal dünyalarında oluşturduğu karakterleri model almaları, onlar gibi giyinmeye çalışmaları, onların yedikleri veya içtiklerini alma istekleri kısacası onlar gibi davranmaya çalışmaları çizgi filmlerin etkileme gücünü bizlere göstermektedir. Çizgi filmlerin etkileme gücü yaşa göre farklılık gösterse de etkileri en çok 6 yaş ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda görülmektedir. Çizgi filmlerdeki belirgin davranışları sıklıkla tekrar eden karakterlerle özdeşim kuran çocuklarda davranış farklılıklarını da görebilmek mümkün olmaktadır.
Hedef kitlesi çoğunlukla çocuklar olan çizgi filmlerin işlevleri çok farklılaşabilmektedir. En temel işlevi eğlendirmek, eğlendirirken doğruyu göstermek olmasına rağmen karakterlerin davranış biçimlerini, endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarımlamak da çizgi filmlerde sıklıkla görülebilmektedir. Çizgi filmler, çocukların eğlence dürtülerini güdülerken, hayal dünyalarında yeni pencereler de açmaya araç olabilir. Bütün bunlar olurken çocuk öğrenir ve çizgi filmlerin öğretici rolü de ortaya çıkabilir. Ebeveynlerin gözünde çizgi filmler, bazen çocukların hırçın oldukları zamanlarda bir kurtarıcı, bazen de çocukla iletişimin bir anahtarı olarak görülebilmektedir. Her şeyin sınırı düşünüldüğünde çizgi filmlerin de belirli bir süre izlenme veya belirli türleri izleme gibi sınırlılıkları aile tarafından dikkat edilmelidir. Bu sınırlar göz önünde bulundurulmadığında olumsuz durumlar oluşabilmekte ve çocuklarda istenmeyen etkiler oluşturmaktadır. İzlenen çizgi film içeriği, o içerikle ilgili çocukların duygu durumlarını etkilemekte ve bu duyguların hayatlarına davranış olarak aktarmalarına neden olmaktadır.
Ülkemizde 90’lı yıllarda yayın yapan televizyon kanallarına çizgi filmlerin yayınlanma süreleri sınırlı iken, günümüzde tam gün yayın yapan çizgi film kanallarının sayısı artmıştır. Televizyon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçların internete bağlanma özelliği sayesinde istenen türde ve saatlerde çizgi filmlere erişmek kolaylaşmıştır.
Çizgi filmler, yetişkinler ve çocuklar üzerindeki etkilerini, televizyon ve internetin yanı sıra sinema salonlarında gösterime sunulması amacıyla hazırlanan animasyonlar aracılığıyla göstermektedir. Bu etki reklam endüstrisinin ürün tanıtımlarına, eğitimin ve kültürel unsurların topluluklara aktarılmasını beraberinde getirir.

Anime Nedir?

Öncelikle anime nedir sorusuna cevap verebilmek için en çok karıştırılan anime, animasyon ve manga kavramlarını kısaca açıklamakla başlayabiliriz. Anime, Japon çizgi filmlerine verilen isimdir. Anime kelimesi köken olarak Fransızca’dan gelmektedir ve animasyon kelimesinden türetilmiştir. Animasyon kelimesi diğer adıyla canlandırma anlamına gelen, en az iki resmin hızlı bir şekilde belirli bir düzende gösterilmesiyle oluşturulan hareketli görsellerdir. Bilgisayar yazılımlarıyla hareketli resimler oluşturmak ve bu resimleri videoya dönüştürebilmek mümkün olmaktadır.

Japonya’da çizgi romanların oluşturulmasında özel kurallara bağlı yapılan çizimlerdeki tekniğe manga tekniği denir. Manga tekniğini kullanan sanatçılar (mangaka) insan anatomisini iyi bilen, belirli kurallar çerçevesinde benzersiz ürünler ortaya çıkarmayı hedefleyen, işini yaparken eğlenmeyi bilen, asla kopya çekmeyen, yaptıkları işlerde eleştiriye açık kısacası mottoları olan insanlardır.

Kısaca özetlemek gerekirse özel teknikle başlayan çizimler çizim olarak kitaplara, dergilere vb. basılıyorsa buna manga adı verilmekte; çizimler animasyona, videoya dönüştürülerek dizi veya filmlere uyarlanıyorsa bunun adı anime olarak adlandırılmaktadır.

Anime Tarihi

Japonya, din ve kültür anlamında Çin'den büyük ölçüde etkilenmiştir. Altıncı ve yedinci yüzyıllarda yeni ve güçlü bir din olarak Budizm'in Japonya'da benimsenmesiyle birlikte, Budist tapınaklarının yapımına başlanmış ve duvar resimlemeleri de beraberinde gelmiştir. İlk anime Japonya’da kim tarafından yapıldığı bilinmeyen; ancak tarihi kaynaklarda 1907 yılında yapıldığı yazılı olan Japonca ’da “Katsudō Shashin” yani hareketli resim anlamına gelen kısa animeler sınıfında değerlendirilebilecek animasyon film şerididir. Şerit elli kareden oluşmakta ve şeritlerde denizci üniforması giymiş bir erkek karakter tahtaya “Katsudō Shashin” yazarken ve yazısı bitince dönüp selam verirken görülmektedir. Bu bilinen ilk anime filminden sonra batı ülkelerinden de etkilenerek anime oluşturmak işi ekonomik sorunlar ve doğal afetler nedeniyle yapılması zor bir işti. Yıllar sonra hükümet desteğiyle yayınlanan animasyon filminin ardından olumlu bir ekonomik sürece girilmiş olmasıyla birlikte Japonya’da anime sektörünün daha fazla gelişmesine ve çeşitlenmesine sebep olur. Japonya’da yaşayan film yapımcılarının batı ülkelerinde yapılan anime filmlerinin yöntem ve tekniklerini araştırmaları, inceleyip kendi kültürlerine uyarlamalarındaki yaratıcılıkları sayesinde anime film türlerinde farklı biçimler oluşmaya başlamıştır.

Manga tekniği ise 70’li yıllara damgasını vurur. Bu teknikle ilgilenmeye başlayan kişi sayısı zamanla artmıştır. Çizimlerin zenginliği sayesinde manga tekniği animasyon filmlerine de girmeye başlamıştır. Japonya doğumlu Osami Tezuka manga tekniğini kullandığı özgün çalışmaları animasyon filmi yapımına öncülük etmiş bir mangakadır. Osami Tezuka çok erken yaşlardan itibaren batının film yapımcılarını kendine model alarak kısa animasyonlar çekmiştir. Yaptığı işlerin özgünlüğü sayesinde insanlar ona Animenin Babası diye hitap etmektedirler. Mecha adını verdiği robot temalı animelere hayat veren Osami Tezuka mecha tarzının birçok sanatçıya ilham verdiği ve sanatçıların Osami’nin çalışmalarını kendilerine klavuz olarak görmeleri sayesinde anime kültürü daha da yaygınlaşır. Anime kültürünün 80’li yıllarda daha da yaygınlaşmasıyla mecha türündeki klasikleşen animeler tarihin hatıralarında yerini almıştır. 80’li yıllarda çocuk olmuş hemen her insan kültleşmiş anime serisi olan Voltran dizisini bilir. Bu yıllardan anime tüm dünyaya yayılmaya devam etmiştir.

Anime Türleri

Anime türlerinden bahsedebilmemiz için öncelikle sanatçılar tarafından yaratılan karakterlerin özelliklerine ve anime terimlerini biraz incelememiz gerekmektedir. Animelerin türlerini belirlemede bazı özel terimler kullanılmaktadır. Bu bölümde anime türleri listesine başlıklar halinde değineceğiz.

Tsundere: Fiziksel görümü sert bir mizaç barındırır; ancak belli etmediği bir duygusallığı vardır. Zihninde olanları paylaşmakta zorluk çeker. Duygusal baskılarda şiddet kullanma eğilimindedir.

Yandere: Hasta anlamı taşıyan karakterdir. Fiziksel görünümünde sevimlik ve tatlılık barındıran; ancak sevdiği kişinin zor durumlara düşmesinde iç dünyasındaki psikopatı hortlatan bir karakterdir. Hızlıca değişen duygu durumlarından dolayı yakın çevresine oldukça zarar verebilen bir kişiliğe bürünmelerinin ardında yatan nedenleri, geçmiş yaşantılarındaki işkence, tecavüz, cinayet gibi durumlardır.

Yangire: Yandere karakteriyle kıyaslandığında daha mütevazı kalan bir karakterdir. Sinirlilik halleri yaşam biçimi olmuş gibidir. Dış görünüşüne bakarak karakter hakkında karar vermek oldukça zordur; çünkü rol yapmayı iyi bilir. Hakaret, onun için çok fazla sinir yüklenmesine sebep olan bir etmendir.

Kuudere: Egoları yüksek olan karakterdir. Çevrede olan bitene umursamaz bir tavır içindedir. Görüntüde öyledirler; ancak iç dünyaları öyle değildirler.

Dandere: Birebir ilişkilerde gerçek duygularını ortaya döken ve bu yanıyla Dandere karakterinden farkı olan yan rol karakterdir.

Otaku: Anime onlar için tutku demektir. Herşeyleri anime olmuştur.

Filler: Animelere özgü tamamlama bölümlerinin adıdır. Basılı dergide yer almayan; ancak animelerde vücut bulan bölümlerdir. Bu bölümler izlenmese de olur anime bölümleridir. Filer bölümleri zaman zaman abartılı olmakta ve izleyicilerini kaybedebilmektedir. Bleach ve Naruto animeleri bu anime türüne örnektir.

Movie: Tek bölümden oluşan süresi uzun anime destekçisidir. Olaylar belirli bir konu etrafında şekillenmese de geçmişte yaşanan bir olayı veya yaşayan bir karakteri hatırlatmak için yapılır.

Cosplay: Taklit ve varyasyon unsuru barındıran, anime karakterinin kıyafetlerini giyme durumunu anlatır. Eğlence ve çeşitleme için yapılmaktadır. Maliyet açısından külfetlidir. Kıyafet değiştirmeyi Cosplayer karakteri yapar.

Hentai: Anime ve mangalarda cinselliğin ve pornografik karakterlerin ön planda olduğu türdür. Manga olarak değerlendirilse de +18 uyarısı bulunmaktadır.

Anime ve manga tasarımında, ağız küçük, dudak ince, abartılı büyük gözler, kol ve bacakların uzun oluşuna dikkat edilmektedir. Bu şekildeki abartılı çizimler Japonların kısa boylu olmalarına olan takıntıları olduğu görüşü belki tartışma götürebilir; ancak manga çizerlerin karakterleri bu şekilde betimlemelerini Osami Tezuka’nın çizerlere model olan ilk çalışmalarının bu şekilde olmasına dayandırabiliriz. Osami’nin çizimlerine ilham veren kişi de Amerikan animasyon yaratıcısı olan Walt Disney’den başkası değildir. Bundan dolayı anime karakterlerinin tipik fiziksel özelliklerinin sebebini eskilerde yani animasyonlarda arayabiliriz..

Anime ve manga karakterleri çok çeşitli tür yelpazelerinde yerlerini almıştır. Fiziksel durumdan duygusal durumlara kadar birçok özelliği içlerinde barındırabilmektedirler. Yelpazeleri anime türlerine göre aşağıda inceleyelim.

Shoujo: Japonca kökenli genç veya küçük sıfatıyla okuyuculara veya izleyicilere tanıtılan kız çocuğudur. Aşk ve romantizmin temada ön planda olduğu anime türüdür. His and Her Circumstances, The Pet Girl of Sakurasou, Ore Monogatari!! – My Love Story!! en iyi romantik animeler türüne örnek verilebilir.

Shoujo Ai ve Shoujo Yuri: Lezbiyen konularında tema oluşturulmuş animelerdir. Shoujo Ai ve Shoujo Yuri türleri bakımından farklılık göstermektedir. Ai türü cinsellikten arındırılmıştır ve aşk ön plandadır. Yuri türü ise cinselliğin ön plana çıktığı türdür. Yuri on Ice ve Girls Love adlı animeler bu türlere örnek verilebilir.

Shounen: Japonca kökenli genç veya küçük sıfatıyla okuyuculara veya izleyicilere tanıtılan erkek çocuğudur. Testosteron hormonunun etkilediği davranışlardan dövüş, aksiyon ve komedi gibi temaları içinde barındıran animelerdir. Romantik konular çok fazla işlenmez. Popülaritesi bakımından en çok izleyici kitlesine sahip anime türü olduğu söylenebilir. Mirai Nikki, Horimiya ve Naruto gibi animeler bu türe örnek gösterilebilir.

Shounen Ai ve Shounen Yaoi: Gay adı verilen ilişkileri konu alan anime türüdür. Ai türü cinsellikten arındırılmıştır ve aşk ön plandadır. Yuri türü ise cinselliğin ön plana çıktığı türdür. Super Lovers ve Be Boy Kidnapp'n idol animelerini bu türe örnek verebiliriz.

Josei: Temasında aşk ve romantiklik, yaş grubunda da Shoujo türüne göre daha yetişkin kadın izleyicilere hitap eden animelerdir. Shoujo’’da daha realist konular işlenmektedir. Paradise Kiss, Hachimitsu To Clover, Nodame Cantabile bu türe örnek verebiliriz.

Seinen: Çocuklar ve gençlerden sonra sıra yetişkinlere hitap eden anime türlerinde. Farklı temalar ve konular bakımından çeşitlilikler içeren bir türdür. Argo, cinsellik, zor kullanma vb. öğeleri içinde toplar. 91 Days, Gangsta, Kenpuu Denki Berserk, Hellsing Ultimate,Black Bullet animeleri bu kategoridedir.

Mecha: Robotik figürleriyle ön planda olan anime türüdür. Uzay-zaman, bilim-kurgu gibi olguların bu türde işlendiğini görebiliriz. Ssss Dynazenon, Voltran, Sakugan animelerini bu türe örnek gösterebiliriz.

Ecchi: Erkeklerin ilgisini çekecek cinselliğin ön planda tutulduğu animelere ecchi (etçi) animeler adı verilmektedir. Kangoku Gakuen, Kiss X Sis ve Queen's Blade en iyi ecchi animeler kategorisinde örnek gösterilebilir.

Harem: Bir erkeğin birden fazla kız tarafından ilgi odağı haline gelmesi, erkeğin popülaritesi üzerine temasını kuran animeleridir. Duygusallık ön planda işlenir. Erkek karakteri bazen güçlü bazen zayıf, bazen çok nazik bazen düşüncesiz, sapık veya aptal olabilmektedir. Karakterin dönüşüm içinde dinamikliği söz konusudur. Animelerdeki erkek karakterler farklı kişiliklerde olabilmektedir. Güçlü, güçsüz, iyi, nazik, akıllı, aptal ya da sapık olabilir. Date a Live, Monster Musume no Iru Nichijou, Shinmai Maou no Testament bu türdeki animelere güzel örneklerdir.

Anime türlerini inceledik. Aslında türler karakteristik özellikleri odağıda değişim göstermekte. İzleyicilerin demografik yapılarının göz önüne alındığı su götürmez bir gerçektir; çünkü anime türleri birçok beklentiye hitap edecek şekilde geniş bir yelpazeden izleyiciye sunulmaktadır. Görüldüğü gibi animeler bazen tek bir karakter üzerinden bazen de bir karakterin farklı tiplemeleri ve kişilik özelliklerinden türleşmiştir ve türler kategorisinde en iyi romantik animeler, en iyi korku animeleri, en iyi ecchi animeler, kısa animeler ve daha fazlası gibi çok fazla seçenek barındırmaktadır.

Gelmiş Geçmiş En İyi Animeler

Death Note

Türkçe adıyla Ölüm defteri, Japonya'da Tsugumi Ooba tarafından yazılıp Takeshi Obata tarafından resimlenmiş en iyi korku animeler kategorisinden bir mangadır. On yedi yaşındaki bir lise öğrencisinin, bir şinigaminin düşürmüş olduğu doğaüstü bir defteri bulup kendisini nasıl Yeni Dünyanın Tanrısı yaptığını anlatır. Bu deftere ismi yazılan kişi ölür; ancak yüzlerinin hatırlanması gereklidir.

Naruto

Ön adı Uzumaki olan, mangaka Masaşi Kişimoto tarafından çizilen Naruto, Japonyada popüler olan manga ve anime serisinin baş karakteridir. Naruto, konusu geçen anime serisinde doğumundan önce köyüne saldırıda bulunan vahşi tilki şeytanın ruhunu taşıyan ve insanların kabulüne ihtiyacı olan genç bir Ninja karakterine hayat verir.

Hunter X Hunter

12 yaşındaki Gon Freecss’ın babası Ging Freecss’ı bulmak için bir avcı olma çabasını konu alan anemidir. Bu süreçte karakterimiz, avcı olan ve onunla tecrübelerini paylaşan birçok karakterle karşılaşmaktadır. Seri, Gon’un avcı olmak isteyen adayların girmesi gereken çok aşamalı avcılık sınavına girmek için evden ayrılmasıyla başlamaktadır. Ona bebekliğinden beri bakan teyzesi Mito, Gon’un avcı olmak için evden ayrılan babasına oldukça öfkeli olduğunu bildiği için Gon’un sınavlara girmesini istemez. Bu yüzden gitmek istiyorsa, yakalamanın neredeyse imkânsız olduğu bir balığı yakalamasını şart koşmakta. Gon kısa bir çalışmanın ardından balığı yakalamakta ve evden ayrılmaktadır.

One Punch Man: Wanpanman

One takma adını kullanan Yukuse Murata tarafından yazılan manga serisidir. En güçlü anime karakteri ve süper kahramanlık görevini hobi olarak gerçekleştiren Saitama adındaki bir karakterin başından geçenleri anlatmaktadır.

Steins: Gate

Nitroplus şirketinin geliştirdiği görsel roman serisidir. Hikâye, bir grup öğrencinin geçmişi değiştirmenin yollarını açan teknolojiyi keşfetmesini anlatmaktadır. Zaman yolculuğu konusunu farklı bir görsel roman görünüme sahip bir animedir. Konu olarak geçmişe mesaj atarak geleceği değiştirmeyi çalışan bir grup insanın hikâyesi işlenmektedir. Gelecek distopyadır ve engellerin aşılarak gerçek özgürlüğe ulaşılmak isteniyorsa bunu ancak ana karakterimiz ve grubu tarafından geçmiş değiştirilerek mümkün kılınabilmektedir.

Shingeki No Kyojin

Hajime Isayama tarafından çizime alınan saldırı titanı olarak dilimize çevrilen, 2009 yılında serileştirilen manga serisidir. Çok yıllar öncesinde insanlık, devler tarafından yok edilmenin kıyısına çekilmeye çalışılmıştır. Devler, eskiden anlatılan hikâyelerdeki tariflerine birebir benzeyen türden uzun boylu, aklı bir karış havada gibi görünen, insanları beslenme amaçlı değil zevk amaçlı olarak yiyen azılı varlıklardır. Az sayıdaki insan, en uzun devlerden bile yüksek duvarlar inşa ederek çevreledikleri bir şehrin koruması altında hayatta kalmışlardır. Ancak bu duvarları aşabilen bir devin ortaya çıkması her şeyi değiştirecektir.

Slam Dunk

Takehiko Inoue tarafından yazılmış lise basketbolu temalı bir mangadır. İçinde dostluğu, zaferi, kaybetmenin acısını ve sonrasında kazanmanın keyfini barındıran hareketli, coşku dolu bir komedi türü animedir.

En Yeni Animeler

Anime meraklısıysanız ve zamanınızın bir bölümünü animeye ayırıyorsanız, en yeni anime önerileri alabileceğiniz bu bölümü birlikte inceleyelim.

Chainsaw Man

Tatsuki Fujimoto tarafından yazılan japon manga seridir. Hikaye karakteri Denji, para için her şeyi yapacak fakir ve genç bir adamdır. Bu yapacaklarının arasına şeytan köpeği Pochita ile şeytanları avlamak da dâhildir. Son derece basit hayalleri olan, sonradan bu gencin hayatı çok güvendiği biri tarafından ihanete uğrayınca alt üst olur. Şimdi içindeki şeytanın gücüyle Denji bir testere adama dönüşmüştür.

Vinland Saga

Makoto Yukimura tarafından bilim-kurgu temalı üretilen bir manga serisidir. Thorfinn adındaki donuk bir kişiliğe sahip genç savaşçı karakterinin babasının katiline olan mesafesindeki yaklaşma kaçınma çatışması yaşaması;ancak bir yandan da intikam ateşiyle yanıp tutuşan delikanlının işlendiği animedir

Aharen-San Wa Hakarenai

Asato Mizu tarafından yazılan ve çizilen bir Japon manga serisidir. Küçük, sevimli ve sesi pek çıkmayan bir öğrenci olan Reina Aharen, diğer insanlarla olan ilişki ve yakınlığını belirleme konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Onun tuhaflıklarını anlamaya çalışan tek kişi ise sınıftaki sıra arkadaşı Raidou Matsuboshi'dir. Bu iki arkadaşın kendileri gibi tuhaf dostlukları, hayatlarındaki yeni bir maceraya yelken açar.

Akebi-Chan No Sailor-Fuku

Hiro tarafından yazılan ve çizilen bir Japon manga serisidir. Konusu geçen karakter Akebi Komichi, ailesiyle birlikte kırsalda yaşayan bir genç kızdır. Kızlar için prestijli Roubai Akademisi ortaokulunu kazanır ve bundan sonraki iki hedefi vardır: Okula ait denizci üniformasını giymek ve yüz adet arkadaş edinmek.

Ao Ashi

Yugo Kobayashi tarafından yazılan ve çizilen bir Japon manga serisidir.
Ashito Aoi, Japonya'nın sakin bir kasabasında futbolcu olmaya çabalayan gençtir. Futbol kulübü iyi olan bir liseye gitme umutları, önemli bir maçta takımının kaybedip turnuvadan elenmesine sebep olduğu bir olaydan sonra söner. Her şeye rağmen Aoi, Tokyo'yu ziyaret eden önemli bir kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bara Ou No Souretsu

Aya Kanno tarafından yazılıp çizilen bir Japon manga serisidir. İngiltere'nin tacı tarih boyunca hararetli bir şekilde tartışılır hale gelir ve Orta Çağ'da bir dizi büyük iç savaş Güllerin Savaşı olarak bilinir hale gelir. Taht hakkı iddia eden York Dükü, kral olmak için Kral VI. Henry ve varisini geri almaya çalışır. Pek çok kötü alametle dolu karanlık bir günde, Dük'ün bir oğlu olur: Richard Plantagenet. Ne erkek ne de kadın, bunun yerine her iki cinsiyetin özelliklerini de taşıyan III. Richard, kendi annesi tarafından hemen lanetlenir. Nefreti, çocukluğunu tanımlar, kendi bedenine karşı derin bir tiksintiye ve şeytan olarak adlandırılmasına karşı olumsuz bir tepkiye yol açar.

Chikyuugai Shounen Shoujo

Orbital Children, Mitsuo Iso tarafından yazılan ve yönetilen bir Japon anime bilim kurgu dizisidir. Animenin karakter tasarımları Kenichi Yoshida tarafından yapılmıştır. 2045 yılında, Ay'da doğmuş olan iki çocuk ve Dünya'dan gelen üç çocuk bir kaza sonucu mahsur kaldıkları uzay istasyonunda hayatta kalmaya çalışır.

En İyi Anime Siteleri

Türkiye’de de giderek daha da yaygınlaşan bir izleyici kitlesine sahip anime, bir görsel sanat biçimi olarak hem hayatın birçok alanına etki edebilen ve bu alanları etkileyebilen, hem de arkasında sayısız çizerden ve yapımcıdan, milyonlarca dolarlık stüdyo ve şirketlere devasa bir küresel sektör barındıran bir alan olmuştur. Anime tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izlenen, takip edilen seri türlerindendir. Sizler için anime önerileri olarak birden fazla Türkçe altyazılı anime seçeneğinin olduğu en iyi anime sitelerini derledik.

Tranimeizle.Co

A’dan Z’ye birçok animeyi bulabileceğiniz, discort kanallarıyla animeler hakkında konuşabileceğiniz web sitesi.
https://www.tranimeizle.co

Dafflix.Net/Anime-izle

Türlere göre ayrılmış animelerin bulunduğu web sitesi.
https://www.dafflix.net/anime-izle/

Turkanime.Co

Etiketler arasında gezinerek en sevdiğiniz animeyi bulabileceğiniz web sitesi.
https://www.turkanime.co/

Diziizle.Blog

Birçok filmin olduğu farklı kategorilerden birinde de anime izle seçeneği olan web sitesi.
https://diziizle.blog/anime-izle-turkce

Donghautr.com

Güncel animeleri bulabileceğiniz, aktif discord kullanıcılarının olduğu anime izle içerikli web sitesi.
https://www.donghuatr.com/

Anizm.net

A’dan Z’ye anime izleme ve animelerle ilgili discord gruplarının aktif olarak kullanıldığı web sitesi.
https://anizm.net/

Crunchyroll

Farklı dillerde farklı kategorilerde animeleri izleyebileceğiniz web sitesi.
https://www.crunchyroll.com/showtag?tag=anime&type=2

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç
Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletmeye Katılın

Hemen ücretsiz kaydolarak üyeliğinizi başlatın.

Ücretsiz İşletme Hesabı Açın