Anasayfa gelbaba Gelbaba Portal gelbaba Gıda gelbaba Online Yöresel Ürün Piyasası

Online Yöresel Ürün Piyasası

Gıda
23 Haziran 2022 Perşembe
Online Yöresel Ürün Piyasası

Hayatımızı devam ettirebilmek ve bu dünyadaki amaçlarımızı gerçekleştirebilmek, kendimize göre hayatın anlamını ve amacını çözümleyebilmek için sağlıklı bir bedene, bunun için de doğru ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığına ihtiyacımız vardır. Beslenmeyi temelde, insan vücudunun karmaşık yapısı göz önüne alındığında metabolizmanın ihtiyacı olan günlük olarak alınan sıvı, protein, vitamin, karbonhidrat, mineral miktarlarının vücut fonksiyonlarının çalışmasını aksatmayacak kadarıyla karşılamamız olarak tanımlayabiliriz. Günlük beslenme öğünleri kişiden kişiye değişkenlik gösterip kronik veya başka bir rahatsızlığı olmayan kişilerde ortalama üç öğün şeklindedir.

Öğünlerde vücut sistemlerimizin ihtiyacı olan miktar ve değerlerin altında bir beslenme veya öğünlerin ayaküstü-atıştırma-geçiştirme şekilde yapıldığı durumlarda vücut fonksiyonlarımız görevlerini eksik olarak devam ettirmeye ve bunun alışkanlığa dönüşmesi sürecinde de birbirine sıkı sıkıya bağlı vücut sistemlerimizde sorunlar baş gösterebilmektedir. Bundan dolayı tüketeceğimiz ürünlerin günlük vücut ihtiyacı oranında tüketilmesi gerekmektedir. İnsanoğlu var olduğundan bu yana doğada olmayı, doğanın ona sunduğu nimetlerden yararlanmayı tecrübe etmiş ve neyin daha besleyici olduğuna, neyin daha fazla enerji içerdiğine hayati fonksiyonlarındaki verime bakarak karar verebilmiştir.

Bundan dört bin yıl önce yaşamış olduğu rivayet edilen Asurlu Akubu’nun mercimeği keşfetmesi, Louis Pasteur’un yüksek ısıda bakterileri yok etmesiyle bilinen pastörize yöntemini bulması vb. keşifler insanoğlunun doğayla iç içe yaşama, beslenme ve hayatta var olma, sağlıklı olma ve sağlığını sürdürebilme ihtiyaçlarının merkezine gıdayı koymaktadır.

Gelişen ve değişen dünya koşulları, küresel iklim değişikliği, dünya nüfusunun artması ile tüketimin artması ve kaynakların azalması sonuçlarını doğurmuştur. Gıdaya olan talebin artması, dünya çapında veya ülkelerin kendi içlerinde üreticilerin farklı üretim biçimleriyle üretim denemelerine girmelerine neden olmuş, mevsimden bağımsız olarak daha fazla ürün üretmek için kullanılan yöntemler doğallıktan doğadan uzaklaşmış ve ürünlerin güvenilirliği konusu zihinlerde soru işaretleri oluşmasına neden olmuştur.

Günümüzde küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla kar etme kaygısıyla ürettikleri ürünlerin çeşitliliğini geleneksel yöntemleri yavaş yavaş terk ederek yeni biyoteknolojik çalışmalar ışığında arttırmaya olan çabaları; kısa sürede daha fazla ürün elde etme eğilimine girmiş olmaları, bilgi toplumuna evrimleştiğimiz şu zamanlarda bizlere, yeni ürünlerin üretim aşamaları ve sağlığa etkilerine kadar birçok alanda sorgulama yetisi kazandırmıştır. Bu farkında oluş, insanları her zaman olduğu gibi yerel, yöresel ve birinci elden üretim yapan üreticilerin ürettiği doğal, organik ürünlere yöneltmiştir. Zaman ve imkân bulabilen insanlar, hafta sonları, izin zamanları ya da tatil zamanlarında, yöresel ürünler üretilen yörelere doğru akın etmektedir. Bu yazımızda yöresel ürün satışının yapıldığı yöresel ürün pazarlarını detaylı olarak ele alacağız.

Yöresel Ürün Pazarı

Yöresel ürünler adından da anlaşılacağı gibi, belirli bir yöreye özgü, o yörenin kültürüyle, iklimiyle harmanlanmış ve yıllarca sürdürebilir bir şekilde üretilmeye devam eden ürünlerdir.

Biyoteknoloji’nin gelişmesiyle birlikte üretilen ürünlerin raf ömürlerinin uzun olmasından tutun da sağlık sorunlarına yol açacağı endişelerinin giderek artması, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, dünya sağlık örgütünün gıda güvenliği konusundaki uyarıları, insanların daha doğala, organik olana ve bu tanımların karşılığı olduğunu düşündükleri yöresel ürünler tarafına yönlenmelerine neden olmaktadır.

İnteraktif harita uygulamalarıyla kullanılmaya başlanan coğrafi işaretler, yani bir bölgeyi veya yöreyi oranın özelindeki ürünler için harita üzerinde gösterme, etiketleme, resimleme gibi fonksiyonlarla görünürlüğünün artmasının sağlanması, yöresel ürün pazarlarının da bilinirliğine katkı sağlamıştır. Bunun sonucunda ürünlerin kalitesi, o yöreye sağladığı ekonomik katkılar, üretici ve tüketicinin korunması, gurme turizmi gibi birçok olumlu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kadınların iş gücüne ve üretime katılma noktasında da önemi anlaşılan yöresel ürünlerin üretim ve pazarlama süreçleri bunun artı bir değer olduğunu göstermektedir. Yöresel ürünler, “yöreden yurda” sloganıyla yapılan pazarlama anlayışıyla hem üretildiği yerlerden hem de yöresel ürünler dükkanı gibi çevrimiçi alışveriş sitelerinden temin edilebilmektedir.

Şehirde Yöresel Ürün Bulma Zorluğu

Ülkemizin tarım alanlarının dağılımına bakıldığında bazı şehirlerin tarım alanlarına yakın, bazı şehirlerin de tarım alanlarına uzak olduğu görülmektedir. Tarım alanlarının yakın çevresinden şehirleşmelerin olmaması, bu alanların hava ve su kirliliği gibi insan kaynaklı etmenlerin sınırlayıcı etkisini ortadan kaldırabilmektedir. Yöresel ürünler genellikle tarım alanlarının yoğunlaştığı yerlerde şehirlere uzak mesafelerde doğal ortamlarında üretilmektedir. Yöresel ürünler, organik olması, bozulmaya karşı uzun zaman dayanmaması, taşınma koşullarının maliyetleri arttırması vb. durumlardan dolayı daha çok üretildiği yerlere yakın mesafelerdeki yöresel ürün dükkanları gibi satış noktalarından ya da belediyelerin belirlediği merkezi bir yerde denetlemeye de tabi tutulan alanlardan temin edilebilmektedir.

Online Yöresel Ürün Piyasası

Daha önce bahsettiğimiz gibi interaktif harita uygulamalarının yaygınlaşması, coğrafi işaretleme gibi uygulamaların kullanılıyor olması, gıda güvenliği ve sağlıklı gıda konusunun çeşitli platformlarda tartışılır hale gelmesi, sabah yayınlanan yeme-içme-gurme programlarında, yemek yarışma programlarında sağlıklı beslenmeye, organik ürün tüketmeye yapılan atıflar, edinilen tecrübeler; insanların daha doğal yöntemlerle elde edilen, organik içerikli ürünlere yönelmesine neden olmuştur.

Teknoloji gelişip, alışveriş alışkanlıkları değiştikçe de online organik ürün satan siteler sayıca çoğalmış, bu da beraberinde kendi arz talep dengesini yaratmıştır. Günümüzde organik ürün temininin yapılabileceği pek çok pazar yerinin şehir merkezlerinde kuruluyor olmasına rağmen, gerek kolaylığı, gerekse de güvenilir platformların varlığı nedeniyle online alışveriş daha fazla tercih edilmektedir.

Yazımız boyunca da online organik ürün alışverişi ile ilgili detaylı bililere yer verirken, bu hizmeti sunan sitelerin bölgesel dağılımına göre sınıflandırmasını da yapacağız.

Yöresel Ürün Talebi

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, daha doğal ve sağlıklı besinlere olan ihtiyacı arttırmıştır. Yöresel ürünlere duyulan ilginin zaman içinde artması, üretim yerlerinin yakın çevresi dışında şehirlerde de yöresel ürünler dükkânı, yöresel kahvaltılık ürünler satışının yapıldığı işletmelerin sayısının artmasında etkili olmuştur.

Alt başlıkta belirttiğimiz yöresel ürünlerin arzında yaşanan artışın doğal bir sonucu olarak talebin de arttığını söylemek mümkün. Artan ve beslenme konusunda bilinçlenen toplum organik, doğal ve yöresel ürün talebinin artmasına neden olmuştur.

Yöresel ürün talebinin artmasında Anadolu insansının büyük şehirlere göç etmesi de etkili olmuştur. Yöresinin gıdalarını tüketmeye alışmış, kendine özgü bir beslenme alışkanlığı olan insanlar her fırsatta memleketlerinden getirdikleri yöresel ürünleri bir şekilde eş-dost ve komşuları ile paylaşarak bilinirliğinin artmasına neden olmuşlardır. Bu durum hiç de küçümsenmeyecek bir reklam pazarlama faaliyeti olarak değerlendirilmelidir.

Yöresel Ürün Arzı

Günümüz koşullarında sağlıklı yaşam, doğal beslenme gibi konuların konuşulması; basında yazılıp çizilen ve televizyonlarda gördüğümüz sağlıklı yaşamla ilgili uzman görüşlerinin değerli görülmeye başlanmasıyla birlikte, yöresel ürünlerin üretim aşamalarına hız verilmiştir. Tatile giderken yol kenarlarında ve genelde tarım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde, hâlihazırda var olan yöresel kahvaltı yerleri, hem istihdamın, hem kadın işgücünün arttırılması noktasında hem de yöresel ürünlere olan yoğun ilginin karşılanması anlamında genişlemeye ve üretimde kooperatifleşmeye doğru aşama kaydetmiştir.

Ülkenin lojistik konusundaki gelişen altyapısı, belli bölgelerde yoğunlaşan üretimin diğer büyük şehirlere ulaşmasında etkili olmuştur. Diğer yandan fuarcılık alanındaki atılımlar, belli tarih aralıklarında çok sayıda kişiyi ortak bir noktada toplayarak kendi ekosistemini oluşturmakta, bu da doğal olarak arzın ve talebin son derece yüksek olduğu pazarların oluşmasını sağlamaktadır.

Örneğin ülkemizin pek çok şehrinde kurulan tarım fuarlarında önemli bir yere sahip olan organik ürün pazarları sayesinde farklı yörelerin ürünleri tüketicilerle doğrudan buluşmaktadır. Bu buluşma bir anlamda tanışma olarak da ele alınabileceğinden, beğenilen ürünlerin daha sonda online alışverişe dönüşerek temin edilmesi noktasında da oldukça etkili sonuçlar doğurmaktadır. Ülkenin dört bir köşesinden gelen üreticiler ya da pazarlamacılar ürünlerini tanıtma ve daha sonrasında e-ticaret ile satabilme yetilerini bu tür fuarlar ile artırabilmektedir.

En Çok Bilinen Yöresel Ürün Satış Siteleri

Yöresel ürünlerin yaygınlaşmaya başlamasında coğrafi işaretlemeler, interaktif harita kullanımı, ürünlerin doğallığındaki çekicilik, zamanla yöresel ürün üreticilerinin yöreden yurda sloganıyla hareket etmelerine ve ürünlerini kısa zamanda ve uzaktaki tüketicilerle buluşturmada yeni yollar ve yöntemler geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Bu yöntemlerden biri ve en hızlı olarak kabul edileni web siteleri üzerinden satış yapmaktır. Bu siteler yerel olmakla birlikte çoğunlukla ülke genelinde büyük şehirlerden de sipariş alınabilen çevrimiçi siteler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üreticilerin ürettikleri ürünlere bir kooperatif aracılığıyla, üreticilerin kendi kurumsal web siteleri üzerinden veya popüler alışveriş sitelerinden de erişilebilmektedir. Ürün fiyatlarının ve özelliklerinin de tüketicilerin bilgilerine sunulduğu en çok bilinen yöresel ürün satış sitelerini, yörelerin iklim ve bitki örtüsü özellikleri noktasında dikkate alarak, bu yazımızda inceleyeceğiz.

Ege Yöresel Ürün Siteleri

Ege bölgesi iklimi itibariyle Akdeniz iklimi etkisi içindedir. Dağların denize dik uzanışı, denizsel etkiyi iç kısımlara kadar taşımakta ve bu durum ürün çeşitliliğini etkileyen etmenlerden biri olmaktadır. Bu değişkenler etkisinde Ege bölgesinde enginar ve çeşitleri, deniz fasulyesi, memecik zeytini ve zeytinyağı, yeşil zeytin, asma yaprağı, çekirdeksiz üzüm, tarhana çeşitleri, adaçayı, susam, polen, çilek, domates, incir, kekik, kantaron, zerdeçal, çörek otu, gül suyu, zeytinyağlı sabun, lavanta, süt ve süt ürünleri vb. birçok ürünün üretimi yapılmaktadır. Bu ürünler belirlenen günlerde yöresel ürün fuarı kapsamında da tanıtıma ve ege yöresel ürünler adı altında satışa çıkarılmaktadır. Bu ürünlerin olduğu web sitelerine alttaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.egeyoreselpazar.com
Ürünlerin fiyatlarına, açıklamalarına, görsellerine ve sağlık açısından etkilerine erişilebilir. Whatsapp destek hattından da bilgi alınabilir.

https://www.egepazari.com.tr/
Ürün çeşitlerine kategorilerden erişilebilir, kampanyalı ürünleri sitede bulabilirsiniz.

https://www.dogalfile.com/
Salça ve soslardan kahvaltılık ürünlere kadar geniş bir yelpaze sunan site.

https://www.toprakdogal.com/ege-bolgesi-dogal-urunler
Coğrafi işaretli ürünlere de erişebileceğiniz site.

https://www.yerimizden.com/
Ege yöresi ürünlerin de olduğu site.

https://ekremoglu.com/
Süt ve süt ürünlerinin satışının yapıldığı site.

Karadeniz Yöresel Ürün Siteleri

Bölge olarak düşünüldüğünde Karadeniz yöresel ürünler denizsellik ve karasallık arasında geçişli bir iklimi olan, nem ve suyun bol olduğu, bitki örtüsünün de zengin olduğu bu koşullarda iyi yetişebilen ürünler olarak adlandırılabilir. Çay ve çeşitleri, baklagiller, bal ve çeşitleri, mısır, süt ve süt ürünlerini sıralayabiliriz. Bu ve buna benzer ürünlerin olduğu web sitelerine alttaki linklerden erişebilirsiniz.

https://karadenizyoresel.com/
Yöreye özgü ürünlerin yanında farklı ürünlere de ulaşılabilir.

https://gumushaneden.com/
Birçok ürünün olduğu site.

https://www.anadolukokusu.com/karadeniz-
Yaklaşık 25 çeşit ürünün olduğu site.

https://www.karadenizdogal.com/
Et, süt ve yiyecek çeşitlerinin olduğu site.

https://www.toprakdogal.com/karadeniz-bolgesi-dogal-urunler
Coğrafi işaretli ürünlere de erişebileceğiniz site.

https://www.karadenizbirlik.com/
Organik ve birçok ürün seçeneği bulunan site.

https://www.rikaret.com.tr/
Et, süt, bal çeşitlerinin olduğu alışveriş sitesi.

https://www.karadenizbirlik.com/
Aktar ürünleri, peynir çeşitleri, çay çeşitleri bulunan alışveriş sitesi.

https://www.yayukyoresel.com/
Bal, peynir, tereyağı, çay seçeneklerini bulunan online alışveriş sitesi.

Güneydoğu Anadolu Yöresel Ürün Siteleri

Bölgenin iklimi karasal özelliklere sahip olup bitki örtüsünün de bozkır olduğu düşünüldüğünde genel olarak buğday, arpa, pamuk, kırmızı mercimek, susam, çeltik, Antep fıstığı, üzüm, zeytin, tütün, karpuz, domates, biber ve patlıcan gibi ürünler üretilmektedir. Bakıldığı zaman küçük bir yüzölçümüne sahip bölgede ürün çeşitliliği bakımdan zengindir. Bölgede üretilen ürünlerin satışının yapıldığı web sitelerine alttaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.guneydogudangelsin.com/
Ürün yelpazesi geniş bir site.

https://www.toprakdogal.com/guneydogu-anadolu-bolgesi-dogal-urunler
Farklı yörelerden de ürünlerin olduğu site.

https://memleketpazari.de/kategori/yoresel-urunler/guney-dogu-anadolu-bolgesi/
Yurt dışında yaşayanlar için yöresel lezzetlere erişim imkânı veren site.

https://www.anadolukokusu.com/guneydogu-anadolu
Ürünlerin kokusunu hissedebileceğiniz bir site.

Doğu Anadolu Yöresel Ürün Siteleri

Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde etkili olan iklim çeşidi karasal iklimdir. Yükseltinin fazla olduğu bölümlerde orman bitki örtüsü hâkimdir. Bölgede genel olarak tahıl ekimi yapılır. Baklagiller başta olmak üzere; şeker pancarı, pamuk, lahana, patates, kayısı ve az miktarda da tütün yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta da et, süt ve bal üretimi yapılmaktadır. Süt ve süt ürünlerinde Kars yöresel ürünler ilk akla gelen ürünler olmakla birlikte bölgede üretilen ürünlerin satışının yapıldığı web sitelerine alttaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.acarsut.com.tr/
Süt ve süt ürünlerinin ağırlıklı olduğu site.

https://www.toprakdogal.com/dogu-anadolu-bolgesi-dogal-urunler
Coğrafi işaretli ürünlere de erişebileceğiniz site.

https://www.anadolukokusu.com/dogu-anadolu
Birçok ürün seçeneği mevcut.

https://memleketpazari.de/kategori/yoresel-urunler/dogu-anadolu-bolgesi/
Bal ürünlerine erişilebilir.

https://www.cemens.com.tr/kategori/dogu-anadolu
Süt ve süt ürünlerine erişilebilir.

https://www.karsyoreselurunleri.com/
Süt ve süt ürünleri, bal ve çeşitleri.

https://www.yoreselurunlerkars.com/
Et ve et çeşitleri, süt ve süt çeşitleri

https://www.karsbakkaliyesi.com/
Farklı kategorilerde ürünler.

https://www.karspeynircilik.com/
Süt ve süt ürünleri.

https://malakanpeynircilik.com/
Peynir, süt, bal vb. ürünler.

https://www.karadenizciftlik.com/
Geniş bir ürün yelpazesine sahip alışveriş sitesi.

Akdeniz Yöresel Ürün Siteleri

Güneş ışınlarını diğer bölgelere göre daha dik açılarla alan Akdeniz bölgesinde turunçgiller, birçok sebze türü, muz, soya, yerfıstığı, bal, zeytin ve zeytinyağı, keçiboynuzu pekmezi, pul biber, nane, şalgam, nar ekşisi ve birçok ürün öne çıkmaktadır. Gastronomi merkezi olarak bilinen Gaziantep ili sınırlarıyla hem Akdeniz hem de Güney Doğu Anadolu bölgesi içerisinde olup, Antep yöresel ürünler denildiğinde akıllara ürün çeşitliliğini ve yeme içme seçeneklerini getirir. Ayrıca Hatay yöresel ürünleri, Antep yöresel ürünleri kadar bilinmekte ve çeşitlilik anlamında geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yörelerde yapılan yöresel ürün fuarları etkinliklerinde de birçok ürünün daha uzak yerlerde tanınırlığı arttırılmaktadır. Bu yöresel ürün çeşitlemelerine aşağıdaki site linklerinden erişebilirsiniz.

https://www.toprakdogal.com/akdeniz-bolgesi-dogal-urunler
Kategorilere ayrılmış yöresel ürünler.

https://www.cemens.com.tr/kategori/akdeniz
Coğrafi işaretli ürünlere de erişebileceğiniz bir site.

https://antepyoreselurunler.com/
Çeşitliliğin çok fazla olduğu web sitesi.

https://www.sekerogluonline.com
Lokumdan, baharata, meyveden yemişe birçok seçenek.
Kurutulmuş ürün çeşitleri.

https://www.haleplioglu.com.tr/
Baharat çeşitlerinden, bal çeşitlerine kadar birçok ürün.

https://www.hataykoy.com/
Geniş bir Hatay yöresel ürünler listesini sunan web sitesi.

https://www.anadolukokusu.com/akdeniz-
Birçok seçeneğin olduğu web sitesi.

https://www.hataydanal.com
Çok seçenekli bir ürün sitesi.

https://soyleyerinden.com/
Ürünlere göre sınıflandırılmış bir web sitesi.

https://www.hataystore.com/
13 yıllık bir tecrübe.

https://hatayyoreselmarketim.com/
Çeşit ürünlerden bir yelpaze.

https://hataysepeti.com/
Ürünlerin sınıflandırılması yapılmış bir site.

İç Anadolu Yöresel Ürün Siteleri

İklimsel olarak karasal ve kurak olup tahıl çeşitleri, şeker pancarı, soğan, patates, kabak, ayçiçeği, fasulye, nohut, mercimek, mısır, çeltik, havuç, elma, armut, bal, vb. ürünlerin üretildiği bir bölgedir. Bölgede üretilen ürünlerin satışının yapıldığı web sitelerine alttaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.cemens.com.tr/kategori/ic-anadolu
Peynir ve bal çeşitlerine ulaşabileceğiniz bir site.

https://www.toprakdogal.com/ic-anadolu-bolgesi-dogal-urunler
Pekmez helvası bal çeşitleri.

https://www.anadolukokusu.com/ic-anadolu
Beypazarı kurusu ve çeşitlemelerinin olduğu bir site.

https://www.beypazariyoreselurunleri.com/
Birçok ürün çeşidinin olduğu alışveriş sitesi.

https://zeyveligida.com/
Beypazarı yöresine özgü ürünlerin olduğu alışveriş sitesi.

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç
Gelbaba İşletme

Markanız için hemen işletme hesabı açın.

Hesap Aç

Benzer Yazılar

Gelbaba İşletmeye Katılın

Hemen ücretsiz kaydolarak üyeliğinizi başlatın.

Ücretsiz İşletme Hesabı Açın